Välkommen till ett FÖRÄLDRAKOOPERATIV i Huddunge sedan 1991

Skogsdungens förskola

Skogsdungens förskola ligger högt beläget, med vacker utsikt över Huddunges öppna landskap. Här har vi gott om svängrum, inne som ute. Vår stora och härliga tomt har en egen liten skog där barnen gärna leker och det är nära till djur och natur!

Besök och gilla Skogsdungen på Facebook:

Vi arbetar efter barnens behov och intressen, samt efter läroplanen för förskolan!

LEKA FÖR ATT LÄRA!

Barn lär sig när de har roligt! Barn kan inte låta bli att leka. Det är deras sätt att förstå omvärlden. Leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och lärande. I leken stimuleras bl a motorik, fantasi, inlevelse, kommunikation, jagkänsla, grupptillhörighet, samarbete, symboliskt och matematiskt tänkande, språket och problemlösningar. På Skogsdungen finns alla möjligheter till både organiserad och fri lek, ute som inne!

LEKMILJÖ – INNE OCH UTE

Vårt stora hus med många rum och skrymslen lockar till lek, aktivitet och skapande. Vi har snickar- och målarrum, mysrum, rum där man spelar spel och pysslar, kuddrum och stora samlingsrum – plats finns för både lugna och mer rörliga lekar. Liksom huset är tomten stor och rymmer förutom klätterställning, gungor, sandlåda och rutschkanor även lekstuga, pulkabacke, egen grillplats och en liten skog. Sistnämnda är guld värd för barnen som älskar att leka i skogen!

Vad innebär ett föräldrakooperativ?

Skogsdungen är ett föräldrakooperativ, vilket innebär stora möjligheter till att påverka. Det innebär också att alla föräldrar måste göra vissa arbetsinsatser under året och närvara vid möten. 

Som förälder behöver man inte hjälpa till på något sätt i den dagliga verksamheten, varken i barngruppen eller att bistå i köket. Detta är annars ganska vanligt på föräldrakooperativ i Sverige!

Arbetsinsatser
  • Inne- och utestäd en gång per termin då föräldrar hjälps åt att förbättra barnens lekmiljö och förbereder för den kommande säsongen.
  • Veckovärd är man ca en gång per termin och tar då mer ansvar för mindre åtgärder som behöver göras på förskolan. På vintern handlar det om snöskottning av gångvägar och infaller veckan på sommaren klipper man t ex gräset. Vi har obligatorisk närvaro på årsmötet under våren.

Styrelsearbete kan man också få prova på som medlem i föräldrakooperativet! Styrelsen träffas en gång per månad och har arbetsgivaransvar. 

BARNENS AKTIVITETER

Vi är ute varje dag året om, oavsett väder. Vi samtalar mycket med barnen och läser för dem, både på läsvilan men även spontant under dagen. Temaarbeten jobbar vi med beroende på barnens ålder och behov. 

Sång- och lekstunder har vi varje dag på samlingen. Vi ritar, målar, spelar spel, lägger pussel, snickrar, pysslar, bakar ibland och gör t. ex. äpplemos. Utflykter till bibliotek, badsjön Myran och andra ställen när väder och antal barn tillåter. Att ligga på bryggan och titta på grodyngel, åka på fiskeutflykt eller leka i bäcken i närheten är uppskattat av alla!

FEST!

Vi har också återkommande aktiviteter under året som Lucia-, jul-, påsk- och midsommarfirande, övernattning och små utflykter. Oavsett om aktiviteten sker varje dag eller vid enstaka tillfällen, ska barnen uppfatta dem som roliga. De lär sig när de har roligt och på så sätt går de vidare i sin utveckling!

HEMLAGAD MAT

På Skogsdungen äter vi god, näringsrik och hemlagad mat. Vi har egen kökspersonal som lagar den mesta maten från grunden. Matsedeln varieras så att den är näringsriktigt komponerad med mat från alla delar av näringscirkeln. Det mjuka brödet till frukost och mellanmål bakar vi själva. Barnen får frukt efter samlingen, lunchen och mellanmålet.

I först hand är måltidsstunderna till för att barnen ska få i sig näringsrik mat, men det är också ett trevligt tillfälle att sitta ned och prata om olika saker. Barnen lär sig att lyssna på andra och inte avbryta. De lär sig bordsskick och att använda de olika besticken. Barnen får vänta tills alla är färdiga vid sitt bord innan de går ifrån. Barnen hjälper till att duka av och lägga ev. matrester i den bruna kompostpåsen (och blir medvetna om miljön och får ett kretsloppstänkande).

PERSONAL

På Skogsdungen är vi så lyckosamma att vi har en stabil personalgrupp – flera har varit med sedan starten 1991! Varje år vidareutvecklas personalen genom kurser och liknande. Det är en stor trygghet för barnen att det alltid är personer de känner gott som tar emot på morgonen och som finns med dem hela dagen. Om vi måste ta in vikarie, är det i möjligaste mån samma person.

Sök förskoleplats!

Välkommen att söka förskoleplats hos oss på Heby kommuns hemsida.


Skogsdungens föräldrakooperativ
Huddunge Kyrkväg 3, 744 92 Huddungeby

info@skogsdungen.se       Telefon:  0224-96 130